Tutorials voor PSP, Photoshop, MS Paint ..., generators, grafische software en tips voor je website!

 

Tools voor Photofiltre

 
Inhoud
 
Beschikbaarheid van filters en menu's
 • De filters in bepaalde menu's zijn alleen beschikbaar in 16 miljoen kleuren zonder de 'transparantie' optie omdat de meeste van deze filters de kleuren herberekenen en veranderen. Bijvoorbeeld: deze zijn niet beschikbaar bij GIF afbeeldingen en bij afbeeldingen in 'ge´ndexeerde kleuren modus'. Wanneer u deze filters niet kunt benaderen, volg dan onderstaande procedure:
  Ľ Selecteer in het menu Afbeelding ==> Transparantie kleur (in het geval van een afbeelding met een transparante kleur) en klik dan op de optie Transparantie uitschakelen
  Ľ Selecteer in het menu
  Afbeelding ==> Modus ==> RGB kleur

Naar boven

Verbeteren van een afbeelding
 • De knoppen in de gereedschapsbalk maken het mogelijk om precieze verbeteringen van de helderheid, het contrast en de kleurverzadiging door te voeren. Als uw afbeelding te donker of te licht is, dan moet u door middel van het menu of de knoppen eerst een gammacorrectie uitvoeren.

Naar boven

Selectie gereedschappen
 • PhotoFiltre heeft twee mogelijkheden om te selecteren. De eerste mogelijkheid werkt met vooraf vastgelegde vormen (rechthoek, ellips, driehoek, ruit). De tweede mogelijkheid komt overeen met het veelhoek en de lasso mogelijkheid.
  Bij deze laatste mogelijkheden kunnen persoonlijke mogelijkheden worden gedefinieerd door opeenvolgende lijnen of door het tekenen van contouren.
  Elke selectie kan worden vastgelegd in een bestand om later via het Selectie menu te worden hergebruikt.
 • Het menu item Bewerken ==> Omkaderen en vullen maakt het mogelijk om deze vormen binnen afbeeldingen te tekenen.
  U kunt ook door middel van het menu item
  Selectie ==> Vorm kiezen symmetrische bewerkingen en rotaties op deze vormen toepassen.
 • Een aantal voorgedefinieerde selecties (sterren, pijlen ...) zijn beschikbaar op de website.

Naar boven

Gereedschapspalet
 • Deze bestaat uit tekengereedschappen zoals het pipetgereedschap (kleur voorbeeld), rolgereedschap (scrolling tool), lijngereedschap (line tool), vul-gereedschap (fill tool), spuitbusgereedschap (spray tool), penseel- gereedschap (paintbrush), geavanceerd penseelgereedschap (advanced paintbrush), nevelgereedschap (blur tool) en kopieerstempelgereedschap (clone stamp tool).
 • PhotoFiltre gebruikt standaard vormen (cirkels en vierkanten van verschillende afmetingen) maar ook meer gevarieerde vormen (diagonale lijnen, bladen, sterren...).
 • De meeste van deze functies zijn alleen beschikbaar wanneer wordt gewerkt met 16 miljoen kleuren.

Naar boven

Invoegen van tekst
 • De tekstmodule maakt gebruik van verschillende parameters die het resultaat be´nvloeden. Als uw systeem geen lettertypeverzachting (font smoothing) ondersteunt (Windows 95 en Windows 98) kunt u bij rotaties van +90 graden of -90 graden beter het menu item Bewerken ==> Vervormen gebruiken. U kunt ook gespiegelde effecten met de horizontale of verticale symmetrie functies bereiken, die beschikbaar zijn binnen hetzelfde menu. Bepaalde opties zoals randopmaak en vervaag optimalisatie weken alleen goed wanneer een groter lettertypeformaat wordt gebruikt.
 • Zolang de tekst nog niet is goedgekeurd en vastgelegd door het menu item Bewerken ==> Tekst goedkeuren kunt u de tekst met behulp van de muis over de afbeelding verplaatsen en zonodig aanpassen door te dubbelklikken en het menu item Bewerken ==> Tekst opties te kiezen.

Naar boven

Afbeeldingen samenvoegen
 • Om gemakkelijk afbeeldingen samen te voegen kunt u de volgende stappen volgen:

 • Open de twee afbeeldingen

 • Kopieer een van de twee afbeeldingen naar het klembord (CTRL+C)

 • Maak de andere afbeelding actief

 • Selecteer Bewerken ==> Plakken speciaal ==> Toevoegen en kies de positie voor de inhoud van het klembord.

 • U kunt deze methode ook gebruiken om door middel van het aan elkaar plakken van afbeeldingen een panorama te vervaardigen.

Naar boven

Een afbeelding binnen een andere afbeelding opnemen
 • Om een afbeelding binnen een andere afbeelding op te nemen kunt u de volgende stappen volgen:
 • Open de twee afbeeldingen
 • Kopieer de kleinere afbeelding door middel van Bewerken/KopiŰren (Edit / Copy) en Bewerken/Plakken (Edit / Paste) in de grotere afbeelding
 • Selecteer het menu item Bewerken/Plakken opties (Edit / Paste options) en stel de doorzichtigheid in
 • Positioneer de geplakte inhoud
 • Selecteer het menu item Bewerken/Goedkeuren plakken (Edit / Validate paste)
 • Selecteer het gedeelte van de dan ontstane afbeelding die u wenst te behouden
 • Selecteer het menu item Afbeelding/Bijsnijden (Image / Crop)

Naar boven

Rode ogen verwijderen
 • Begin met het inzoomen op de afbeelding om de pupil gemakkelijk te selecteren (inzoomen tot 400% of 800% is genoeg)
 • Selecteer het rode deel van de pupil en gebruik daarna het Filter/Kleur/Grijstinten (Filter / Color / Grayscale) filter of gebruik Aanpassen/Kleurbalans (Adjust / Color balance) om de rode kleur te verminderen. Het toepassen van deze laatste mogelijkheid geeft vaak het beste resultaat. Gebruik in alle gevallen bij voorkeur een cirkelvormige selectie of gebruik het lasso selectie gereedschap. 
 • Herhaal het hierboven omschreven proces voor de tweede pupil.

Naar boven

Het selecteren van een transparante kleur
 • Transparantie is alleen beschikbaar in de ge´ndexeerde kleuren modus. Om een transparante kleur te definiŰren kunt u de volgende stappen volgen:
 • Selecteer het menu item Afbeelding/Modus/Ge´ndexeerde kleuren (Image / Mode / Indexed color)
 • Converteer de afbeelding naar een ge´ndexeerde kleur formaat door een passend aantal kleuren uit de lijst te selecteren.
 • Selecteer het menu item Afbeelding/Transparantie kleur (Image / Transparency color)
 • Terwijl het Transparantiekleur (Transparant color) venster open is, selecteert u de kleur die transparant moet worden in de afbeelding door deze met het pipetgereedschap aan te klikken (de cursor verandert automatisch in een pipet gedurende deze actie)

Naar boven

Importformaten en transparantie
 • PhotoFiltre ondersteunt de meeste gangbare formaten, maar transparantie is alleen mogelijk bij de volgende formaten:
 • GIF afbeeldingen
 • PNG afbeeldingen in ge´ndexeerde kleuren modus
 • Iconen

Naar boven

Exportformaten
 • Niet alle formaten ondersteunen ge´ndexeerde kleuren of transparantie. Onderstaand hierover een summiere tabel:
Formaat Ge´ndexeerde kleuren Transparantie
BMP Ja Nee
BMP/RLE Altijd 256 kleuren Nee
GIF Ja Ja
JPEG Nee (altijd RGB) Nee
PNG Ja Ja (bij ge´ndexeerde kleuren)
Targa Ja Nee
TIFF Ja Nee
Iconen Ja Ja
 • Wanneer u een transparantie kleur heeft gedefinieerd dan zal standaard het GIF formaat worden geadviseerd, wanneer u de afbeelding wilt opslaan.

Naar boven

Groepsgewijze bewerking
 • Het menuitem Gereedschappen/Automatiseer/Batch (Tools / Automate / Batch) maakt het mogelijk om een aantal geselecteerde acties op een groep van geselecteerde afbeeldingen uit te voeren.
Bestanden (Files) menu:

Ľ Selecteer de te behandelen bestanden en de map waar ze na de behandeling in geplaatst moeten worden
Ľ Selecteer het export formaat
Ľ U kunt de bestanden in volgorde laten herbenoemen, bijvoorbeeld: foto1.jpg, foto2.jpg, enz. (optioneel)
Ľ Een vermindering van het aantal gebruikte kleuren en aanpassing van de kwaliteit van de afbeelding (afhankelijk van het afbeeldingformaat) zijn ook mogelijk
Ľ Door het kiezen van Aangepaste selectie (Custom selection) is het mogelijk om op een handmatige selectie van afbeeldingen acties uit te voeren

Afbeelding (Image) menu:
 • Alle genoemde opties zijn apart in- en uit te schakelen.
  De optie Afmetingen canvas (Canvas size) is een klein beetje ingewikkeld. Deze optie maakt het mogelijk om een witte rand rondom de afbeelding toe te voegen, zonder de afbeelding zelf te vergroten of te verkleinen. De berekening van de hoogte en de breedte geschied automatisch wanneer de waarde op nul wordt gesteld (bijvoorbeeld om een schaduw aan de afbeelding toe te voegen).
Aanpassen (Adjust) menu:
 • Dit menu maakt het mogelijk om wijzigingen in helderheid, contrast, verzadiging en gamma door te voeren.
  Alle genoemde opties zijn apart in- en uit te schakelen.
  Om een serie afbeeldingen naar grijswaarden te converteren, moet de verzadiging op tenminste -100% worden ingesteld.
Filter menu:
 • Door middel van dit menu kunt u een aantal effecten die in PhotoFiltre zijn ingebouwd toepassen.
  Alle genoemde opties zijn apart in- en uit te schakelen.
Vervormen (Transform) menu:
 • Dit menu geeft de mogelijkheid de afbeelding(en) te roteren of om de as te laten draaien.
  Alle genoemde opties zijn apart in- en uit te schakelen.
Uitvoeren (Action) menu:
 • Bevestigen van de aangegeven opties.
  Om het in gang gezette proces te beŰindigen, dient een aantal malen de 'ESC'-toets te worden ingedrukt, en met u daarna wachten tot het proces daadwerkelijk is geŰindigd. De tijdsduur hiervan is afhankelijk van de snelheid van uw machine. U kunt hierna de opties eventueel opnieuw instellen of aanpassen.

Naar boven

PhotoMasque module
 • Deze module is alleen beschikbaar bij 16 miljoen kleuren (RGB mode) via het menu Filter/PhotoMasque.
  Deze module maakt het mogelijk om geavanceerde contour en transparantie door vooraf gedefinieerde maskers uit te voeren.

Naar boven

Externe modules
 • PhotoFiltre kan met verschillende externe modules werken. Elke module verschijnt als een eigen commando in het betreffende menu.
  De bestanden hebben de extensie pfi (PhotoFiltre Library) en moeten in de Plugins map worden ge´nstalleerd.
Filtermodules:
 • Alleen beschikbaar bij afbeeldingen met 16 miljoen kleuren, zonder transparantie, en wordt toegepast op selecties van de te bewerken afbeelding. Zij worden weergegeven in het menu Filter/Plug-in.
Afbeeldingsmodules:
 • Kunnen worden beperkt door het aantal kleuren en de transparantie, en zijn van toepassing of de gehele afbeelding die bewerkt wordt. Zij worden weergegeven in het menu Filter/Plug-in.
Importeren modules:
 • Deze modules maken het mogelijk om verschillende formaten te importeren en zijn altijd beschikbaar (met of zonder afbeelding). Zij worden weergegeven in het menu Bestand/Importeren.
Exporteren modules:
 • Deze modules maken het mogelijk om de bewerkte afbeelding in verschillende formaten op te slaan. Zij worden weergegeven in het menu Bestand/Exporteren.
Gereedschapsmodules:
 • Deze modules zijn voor functies die niet vallen onder de bovengenoemde modules. Zij worden weergegeven in het menu Gereedschappen/Plug-in.

Naar boven

Sneltoetsen
Andere:
CTRL+B Omkader en vul (Stroke and fill)
CTRL+K Herhaal het laatste filter (Filter menu)
CTRL+L Toon / Verberg het gereedschap palet
CTRL+N Nieuwe afbeelding
CTRL+O Open een afbeelding
CTRL+P Druk de huidige afbeelding af
CTRL+Q Verlaat PhotoFiltre
CTRL+R Heropen de afbeelding (terug naar de laatst bewaarde versie)
CTRL+S Sla huidige afbeelding op
SHIFT+CTRL+S Sla de afbeelding onder een nieuwe naam op
CTRL+U Dupliceer de huidige afbeelding
CTRL+W Sluit de huidige afbeelding
CTRL+Y Voer de laatste actie opnieuw uit
CTRL+Z Maak de laatste actie ongedaan
SHIFT+CTRL+Z Zwak de laatste bewerking af
Selectie, plakken en tekst:
CTRL+A Selecteer alles
CTRL+C Kopieer afbeelding of selectie
CTRL+D Toon / verberg selectie
CTRL+E Toon / verberg de afbeeldingsverkenner
CTRL+G Toon het handmatige voorkeuren venster voor de selectie
CTRL+I Omgedraaide selectie
CTRL+V Plak de inhoud van het klembord
SHIFT+CTRL+V Plak de inhoud van het klembord als een nieuwe afbeelding
DEL Wis de selectie en vervang deze door de vulkleur
CTRL+X Knip de afbeelding of selectie
ESC Annuleer plakken of tekst / Verberg selectie
ENTER Keur plakken of tekst goed
A Rechthoekige selectie
B Ellipsvormige selectie
C Met afgeronde hoeken rechthoekige selectie
D Ruitvormige selectie
E Driehoekige selectie (horizontale bodem)
F Driehoekige selectie (verticale linkerkant)
G Driehoekige selectie (horizontale bovenkant)
H Driehoekige selectie (verticale rechterkant)
I Lasso selectie
J Polygoon selectie
Pijltjes toetsen (*) Schuif de selectie een pixel op per keer
SHIFT+Pijltjes toetsen (*) Schuif de selectie acht pixels op per keer
(*) Pijltjes toetsen (naar boven, naar beneden, links, rechts)
De ALT toets kan in combinatie met de pijltjes toetsen worden gebruikt om de afmetingen van de selectie te veranderen.
De afbeelding op het scherm aanpassen:
CTRL+F Volledig scherm
+ Zoom in
- Zoom uit
0 (nul) Automatische zoom
1 Werkelijke afmeting afbeelding
Navigatietoetsen (binnen de map van de huidige afbeelding):
Home Eerste afbeelding
PgUp Vorige afbeelding
PgDn Volgende afbeelding
End Laatste afbeelding
Afbeeldingsverkenner
SHIFT+CTRL+C Kopieer afbeelding naar
SHIFT+CTRL+M Verplaats afbeelding naar
F2 Hernoem afbeelding
SHIFT+DEL Wis de afbeelding (naar Prullenbak)

Naar boven

<< Terug

 

 


 

Algemene voorwaarden

 
 WeBBouW Copyright Hosted by Gregal